O Firmě

Projekční kancelář se nachází na Vysočině v městysi Nové Veselí. Firma funguje na základě
živnostenského listu od roku 2001 a není plátcem DPH.